04 apr 2003 17:00

Huur van gebouwen te Grâce-Hollogne

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad deze laatste de toelating verleend om de Regie der Gebouwen te belasten met de huur, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën (*), van de gebouwen gelegen te Grâce-Hollogne (Bierset), rue Blériot.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad deze laatste de toelating verleend om de Regie der Gebouwen te belasten met de huur, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën (*), van de gebouwen gelegen te Grâce-Hollogne (Bierset), rue Blériot.

De Regie der Gebouwen is eveneens belast met de voorlopige verlenging met drie maanden van het huurcontract waarvan de opzegging werd betekend tegen 31/05/2003. (*) herhuisvesting van de Douane en Accijnzen te Luik en omgeving.