04 okt 2002 17:00

Huur van gebouwen te Hoei

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen belast met het huren van lokalen gelegen Avenue Albert 1er 8/12 te Hoei, ten behoeve van het Ministerie van Financiën te Hoei.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen belast met het huren van lokalen gelegen Avenue Albert 1er 8/12 te Hoei, ten behoeve van het Ministerie van Financiën te Hoei.

In de gehuurde lokalen zullen een ontvangkantoor directe belastingen en een inspectie geschillen ondergebracht kunnen worden. Deze diensten zijn momenteel slecht gehuisvest in een huurpand op de Chaussée de Liège, 39 te Hoei. Enkel de Controle op de Directe Belastingen zal op dit adres blijven, bij gebrek aan plaats op de Avenue Albert 1er.