04 apr 2003 17:00

Huur van parkeerplaatsen in Luik

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren, door de Regie der Gebouwen, van 20 parkeerplaatsen voor het Justitiehuis van Luik.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren, door de Regie der Gebouwen, van 20 parkeerplaatsen voor het Justitiehuis van Luik.

Deze parkeerplaatsen bevinden zich op een honderdtal meter van het Justitiehuis, op het nr. 100 van de boulevard de la Sauvenière. Het gaat om een gebouw dat in 1972 werd opgericht en dat voor het parkeren van voertuigen werd ingericht. Bij de vestiging van het Justitiehuis aan de boulevard de la Sauvenière, 32 in Luik had de bij het Ministerie van Justitie geaccrediteerde Inspectie van Financiën ingestemd met het beschikbaar stellen van 20 parkeerplaatsen.