04 apr 2003 17:00

Huur voor het Parket te Dendermonde

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad het huurvoorstel voor de centralisatie van de diensten van het Parket te Dendermonde goed (in de voormalige Sint-Christianakliniek).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad het huurvoorstel voor de centralisatie van de diensten van het Parket te Dendermonde goed (in de voormalige Sint-Christianakliniek).

Het gehuurde pand ligt in de Zwarte Zusterstraat te Dendermonde. Alle diensten van het Parket zullen op één locatie gecentraliseerd worden. Deze operatie maakt ruimte vrij voor de uitbreiding van de Rechtbank van Eerste Aanleg, het Justitiehuis en de Rechtbank van Koophandel. Het gebouw, dat een totale oppervlakte heeft van 2.629 m² zal 32 magistraten en 115 personeelsleden huisvesten. De jaarlijkse kost van deze huur wordt geraamd op 485.047 euro gedurende de eerste zes jaar en op 430.281 vanaf het zevende jaar. De lokalen zullen ter beschikking zijn zodra de vernieuwingswerken voltooid zijn. De duur van deze werken wordt geschat op 10 maanden.