04 apr 2003 17:00

Huurvoorstel in Bergen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren van een gebouw in Bergen voor de huisvesting van de Technische Inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het huren van een gebouw in Bergen voor de huisvesting van de Technische Inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Het gaat om een volledig gerenoveerde kantoorruimte van 273 m² intramuros, die zich in een vleugel van een gebouwencomplex bevindt, gelegen in de rue du Chapitre 1 te Bergen. Dit degelijke gebouw behoort tot het historisch en architecturaal erfgoed van Bergen (18de eeuw). Het is gelegen in het centrum van de stad recht tegenover de ingang van de collegiale kerk Ste-Waudru, in de onmiddellijke omgeving van het station en het ander openbaar vervoer evenals van de hoofdoprit van de autosnelweg van de stad Bergen.