12 feb 2010 10:47

ICOM

Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid

Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid

De ministerraad gaat akkoord met het wetsontwerp houdende instemming met het zetelakkoord tussen België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid (ICOM) (Brussel, 21 mei 2008).

Het zetelakkoord tussen België en het ICOM verduidelijkt een aantal aspecten van de voorrechten en immuniteiten die België toekent met het oog op de goede werking van de vertegenwoordiging van het ICOM.

Het ICOM, (International Centre for Migration Policy Development - ICMPD), is een internationale gouvernementele organisatie die in 1993 werd opgericht op initiatief van Zwitserland en Oostenrijk. Het oprichtingsverdrag werd op 1 juni 1993 in Wenen ondertekend. De organisatie heeft als doel regeringen, voornamelijk Europese, en internationale organisaties te adviseren en bij te staan in hun samenwerking op het vlak van migratie en asiel. Het promoot daarbij de ontwikkeling van een omvattend en duurzaam migratiebeleid.

Momenteel zijn er 11 lidstaten: Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. De zetel van de organisatie is gevestigd in Wenen.