28 nov 2003 16:00

ICT - Kanselarij

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad aan de Minister van Begroting gevraagd de nodige stappen te ondernemen om kredieten vrij te maken (*) voor de vastlegging van de toepassing Regedoc (die de dossiers op informaticadrager registreert) en van de toepassing Personeelsbeheer.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad aan de Minister van Begroting gevraagd de nodige stappen te ondernemen om kredieten vrij te maken (*) voor de vastlegging van de toepassing Regedoc (die de dossiers op informaticadrager registreert) en van de toepassing Personeelsbeheer.

Op 17 december 2001 werd de informatisering van de dossiers van de Ministerraad toegewezen aan de firma CSC. Deze firma moet nu de nodige verbeteringen aanbrengen opdat het elektronisch opladen van de dossiers effici├źnter zou verlopen. De kostprijs van deze vastlegging bedraagt 19.978,79 euro, inclusief BTW. De aankoop van softwarelicenties om de toepassing personeelsbeheer van de Kanselarij te upgraden is om technische redenen dringend en onvermijdelijk. Deze aankoop bij de firma Information Builders stelt een bedrag voor van 81.487,45 euro, inclusief BTW, eerste jaar onderhoud en 35 dagen bijstand inbegrepen. (*) ingeschreven op basisallocatie 31.74.02, organisatieafdeling 03, van de begroting 2003 van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.