02 apr 2004 17:00

Identificatie en registratie van honden

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de identificatie en de registratie van honden. (*)

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de identificatie en de registratie van honden. (*)

Sedert 1 september 1998 is de identificatie en de registratie van honden in ons land verplicht. Het doel van deze identificatie- en registratieplicht is om de gegevens van alle honden en hun opeenvolgende eigenaars te registreren in een databank. Op deze manier kan de eigenaar van een verloren gelopen hond steeds teruggevonden worden, waardoor het aantal dieren dat in een asiel terechtkomt wordt verminderd. Ook de gegevens van de fokker moeten worden geregistreerd. Dit vergemakkelijkt de opsporing van kwekers die niet over de verplichte erkenning beschikken. (**) Door de huidige reglementering in één enkel ontwerp van koninklijk besluit te gieten wordt de wetgeving verduidelijkt. Het ontwerp voert tevens het paspoort voor honden in, dat het identificatie- en registratiecertificaat en het vaccinatieboekje samenvoegt in één document. Eén document dus voor één en dezelfde hond, naar het model van het Europees paspoort (***) dat vanaf 3 juli 2004 verplicht zal zijn voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen vijf dagen. (*) in het kader van de dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986, gewijzigd door de wet van 26 maart 1993 en de wet van 4 mei 1995. (**) in toepassing van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen. (***) 2003/803/EG