28 mrt 2003 16:00

Identificatie van honden

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de identificatie en de registratie van honden.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de identificatie en de registratie van honden.

Dit ontwerp heeft tot doel de identificatiemethodes voor honden te verbeteren (tatoeëring of aanbrengen van een microchip) alsook de identificatie- en registratieprocedure voor honden. Deze maatregel omvat tevens de oprichting van een centraal register waarvan het beheer zal worden toevertrouwd aan de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden vzw (B.V.I.R.H.). Het ontwerp, dat in werking treedt op 1 september 2003, heft het koninklijk besluit (*) op rond hetzelfde onderwerp alsook verschillende ministeriële besluiten van uitvoering. De financiering van het centrale register van de B.V.I.R.H. gebeurt door de bijdragen van de eigenaars van de geïdentificeerde honden. Het bedrag werd vastgesteld op 12,39 euro per identificatiedocument, ook "paspoort" genoemd, dat wordt afgeleverd door de beheerder van het centrale register (**). Bij verlies van het document wordt voor het afleveren van een duplicaat hetzelfde bedrag gevraagd. (*) van 17 november 1994. (**) de bijdrage voor het afleveren van een paspoort voor honden die werden geïdentificeerd vóór de inwerkingtreding van het ontwerp bedraagt 4,96 euro.