23 okt 2002 17:00

Identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, besliste de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de consulaire bevolkingsregisters en de uitreiking van identiteitskaarten aan Belgen in het buitenland voor advies over te maken aan de Raad van State (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, besliste de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de consulaire bevolkingsregisters en de uitreiking van identiteitskaarten aan Belgen in het buitenland voor advies over te maken aan de Raad van State (*).

Deze identiteitskaarten worden bezorgd aan alle Belgen die minstens 12 jaar oud zijn en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post. Het koninklijk besluit voert een identiteitskaartsysteem in dat zoveel mogelijk aansluit bij het systeem dat in België wordt toegepast. Met de firma IDOC NV zal over een contract voor de productie van deze documenten onderhandeld worden. Deze firma maakt reeds de identiteitskaarten die in ons land gebruikt worden. Een krediet van 310.000 euro is reeds ingeschreven op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken om het eerste lot van 75.000 identiteitskaarten te financieren. In het huidige stadium zijn reeds 400.000 Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters en de voorspellingen wijzen erop dat er nog ongeveer 60.000 landgenoten moeten bijkomen. (*) zie bericht nr. 1 van de Ministerraad van 4 oktober 2002.