07 nov 2003 16:00

Ilias-licenties

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, betreffende de aankoop van bijkomende licenties voor de logistieke applicatie Ilias, in het kader van de veralgemening ervan binnen Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, betreffende de aankoop van bijkomende licenties voor de logistieke applicatie Ilias, in het kader van de veralgemening ervan binnen Defensie.

De overheidsopdracht wordt toevertrouwd aan de firma IBM Business Consulting Services, die de software heeft ontwikkeld en reeds instaat voor het onderhoud ervan. De opdracht omvat een vaste schijf in 2004 en een voorwaardelijke schijf in 2005.