19 jul 2002 17:00

Illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen van de Democratische R
epubliek Kongo