11 mrt 2014 14:30

Illegale huidbleekmiddelen nog steeds op Belgische markt

Bijna 60% van de in beslag genomen huid-blekende cosmeticaproducten testen positief op één of meerdere illegale bestanddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het WIV-ISP en de VUB naar verboden bestanddelen in huid-blekende cosmetische producten.

Huidbleekmiddelen

Huid-blekende producten worden gebruikt door personen met een lichte huidskleur om een egalere huidskleur te bekomen of ouderdomsvlekken te verminderen. Huid-blekende cosmetica worden ook vaak gebruikt door mensen van Afrikaanse en Aziatische origine om de intensiteit van de huid-tint te verminderen.

Legale en illegale huid-blekende cosmetica

“Legale en illegale huid-blekende bestanddelen kunnen beter worden opgespoord dankzij een nieuwe methode voor de analyse van verdachte cosmetica”, legt dr. Eric Deconinck, expert dienst Geneesmiddelen bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) uit. “De nieuwe analysemethode is in staat om verschillende schadelijke stoffen in cosmetische producten zoals crèmes, lotions, gels, oliën en zepen te detecteren”, vervolgt dr. Deconinck.
Na analyse stelde men echter vast dat deze producten vaak illegale huidbleekmiddelen bevatten. Hierdoor zijn deze cosmetische producten niet alleen illegaal, maar vormen ze eveneens een gevaar voor de gezondheid van de gebruiker.

60% positief

Om de problematiek en het gevaar van namaakcosmetica te onderzoeken, werden 163 verdachte huid-blekende cosmetische producten in beslag genomen door de douane en de inspectiedienst van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Na analyse aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) bleek dat twee op de drie van de geanalyseerde cosmetische producten, één of meerdere illegale huid-blekende bestanddelen bevatten. “De illegale bestanddelen kunnen ernstige nevenwerkingen* veroorzaken  en vormen hierdoor een gevaar voor de consument”, citeert dr. Deconinck.

De strijd gaat verder

“Het gevaar bestaat dat u illegale cosmetica aankoopt zonder dat u het zelf weet. De illegale bestanddelen worden echter niet vermeld op de verpakking. Wanneer u als consument huid-blekende producten wil aankopen, dan doet u dit best bij de apotheker of bij een erkend verdeler. Hier krijgt u de juiste medische begeleiding en bent u zeker over de samenstelling van het product”, maakt dr. Deconinck duidelijk. Om de verspreiding van illegale cosmetische producten tegen te gaan, zetten verschillende instanties de strijd verder**. De gezondheidsinstanties proberen de consument en de bevolking te informeren en bewust te maken van deze problematiek. Samen met de informatieverlening, is het de bedoeling de bevolking te sensibiliseren om op te letten bij de aankoop van deze cosmetica via niet-reguliere kanalen, zoals bijvoorbeeld het internet.

Contactpersoon:

Dr. Apr. Eric Deconinck
Expert dienst Geneesmiddelen bij het WIV-ISP
02/642.54.20

----------------------------------
Achtergrondinformatie
----------------------------------

* Bijwerkingen van illegale huid-blekende cosmetica

Bijwerkingen van illegale huidbleekmiddelen mogen zeker niet onderschat worden. Vaak bevatten deze namaakcosmetica ingrediënten die enkel als geneesmiddel mogen worden gebruikt en worden de bijwerkingen pas later opgemerkt. Bij het onderzoek zijn Corticosteroïden en Hydrochinon*** de meest gevonden schadelijke stoffen. Tijdens een medische behandeling wordt het gebruik van huid-blekende middelen zo kort mogelijk gehouden. Het gebruik van cosmetica met illegale bestanddelen zonder medische begeleiding kan leiden tot enerzijds esthetische klachten zoals striemen, pigmentvlekken, huidirritaties, ontstekingen, overgevoeligheid en verminderde elasticiteit van de huid,  maar anderzijds ook tot medische klachten zoals bijvoorbeeld: brandwonden, wijzigingen in de hormoonbalans, allergieën, gevaar voor afwijkingen van de foetus tijdens de zwangerschap en zelfs nierschade.

** Aanpak in internationale context

In het algemeen wordt aangenomen dat illegale cosmetica de Europese markt op dezelfde manier bereiken als namaakgeneesmiddelen. Het transport naar de Europese markt wordt gestimuleerd door immigranten, die  in het gastland op zoek gaan naar producten die ze in hun land van afkomst gebruikten. Ook op Europees vlak worden stappen ondernomen om deze problematiek in te perken. ‘RAPEX’ is een alarmsysteem dat ontwikkeld werd voor consumentenproducten die een risico vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de consument. Dit systeem probeert een schets te maken van alle illegale consumentenproducten aanwezig op de Europese markt. Dankzij RAPEX kunnen op een efficiënte manier maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat deze illegale producten niet op de markt komen of het gebruik ervan wordt beperkt.

*** Terminologie

- Corticosteroïden: een chemische variant van een lichaamseigen hormoon dat diverse lichamelijke reacties onderdrukt bij ontstekingen en infecties.

- Hydrochinon: een stof die voorkomt in crèmes die enkel op medisch voorschrift te verkrijgen zijn. De werkzame stof zorgt voor een depigmentatie van een bepaald huidoppervlak. De stof heeft verschillende bijwerkingen en is gevaarlijk voor zwangere vrouwen.

Het WIV-ISP en illegale huidbleekmiddelen

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) draagt ook aan het opsporen van illegale bestanddelen in cosmetica zijn steentje bij. Het WIV-ISP realiseerde in samenwerking met de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) onder meer dit doctoraatsproject. Door het uitvoeren van gerichte marktstudies en het verfijnen van de analysemethoden, zijn we steeds beter in staat de gevolgen van het gebruik van illegale  bestanddelen in cosmetica in kaart te brengen.