13 nov 2009 12:43

IMF

Staatswaarborg voor bilaterale lening van de NBB aan het IMF

Staatswaarborg voor bilaterale lening van de NBB aan het IMF

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een staatswaarborg te verlenen voor een bilaterale lening van de Nationale Bank van België aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Om het Internationaal Monetair Fonds op korte termijn van middelen te voorzien, beslisten de EU-lidstaten gezamenlijk een tijdelijke bijdrage van 75 miljard euro te leveren (*). Elke lidstaat dat lid is van het Financial Transactions Plan van het IMF zal een bijdrage leveren dat in verhouding staat tot zijn aandeel in de quota van het IMF. België stelt daarom een bedrag van 4,74 milard SDR ter beschikking van het IMF in de vorm van een bilaterale lening. De transactie heeft geen rechtstreekse impact op de begroting.

De overeenkomst die de NBB en het IMF hierover aflsuiten loopt één jaar en is jaarlijks verlengbaar tot vier jaar. Het is de bedoeling dat de overeenkomst eindigt zodra de New Arrangments to Borrow van kracht worden en België zijn aandeel erin voldoet. 

(*) Europese Raad van 20 maart 2009.