27 jun 2008 13:13

Impedantiemetrie en polypectomie

Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties impedantiemetrie en polypectomie

Bepaling van het persoonlijk aandeel voor de nieuwe medische prestaties impedantiemetrie en polypectomie

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die aan artikel 37 bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen het remgeld toevoegen voor de nieuwe prestaties impedantiemetrie en polypectomie. 

Het voorstel van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het remgeld vast op 15% van het honorarium en maximum 8,68 euro. De rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming betaalt geen remgeld. 

De nieuwe verstrekking impedantiemetrie draagt het nomenclatuurnummer 474670. De verstrekking is de simultane 24 uur Holter-registratie van de pH en de impedantie, op minstens drie verschillende niveaus in de slokdarm, met protocol en uittreksel uit het tracé van de pH en de drie tracés van de gelijktijdige metingen van impedantie.

De nieuwe verstrekking polypectomie draagt het nomenclatuurnummer 473211 en heeft betrekking op de volledige resectie met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van een colonoscopie links of van een volledige colonoscopie.