12 jul 2013 18:49

Implementatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt de inhoud goed van het ontwerp van regelgevingimpactanalyseformulier, dit in het kader van de implementatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015.

De ministerraad van 1 maart 2013 besliste de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) te belasten met de coördinatie van een technische werkgroep, die de inhoud van een geïntegreerde regelgevingimpactanalyseformulier (geïntegreerde RIA) moest voorstellen. 

Het ontwerpformulier bestaat uit twee delen:

  • een gegevensfiche waarin onder meer informatie wordt gegeven over de regelgeving en de opsteller ervan
  • de eigenlijke impactanalyse, verdeeld in thema's met betrekking tot de transversale objecten en de door de wet bedoelde aangelegenheden 

Het formulier zal gedurende drie maanden worden getest bij de ambtenaren en de leden van de beleidscellen. Het zal vervolgens zo nodig worden aangepast om rekening te houden met het resultaat van de tests en het verwachte advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.