10 nov 2016 18:24

Implementatie van het sociaal akkoord over eindeloopbaanbepalingen van verkeersleiders Belgocontrol

Op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot heeft de ministerraad een voorontwerp van wettelijke bepaling goedgekeurd om de eindeloopbaanbepalingen van de Belgische luchtverkeersleiders te implementeren.

Op 12 april 2016 werd een sociaal akkoord ondertekend in de paritaire commissie van Belgocontrol over deze eindeloopbaanbepalingen. De ministerraad heeft op 9 juni 2016 akte genomen van een ontwerp van koninklijk besluit om het sociaal akkoord te implementeren. Vervolgens adviseerde de Raad van State om het akkoord toe te passen bij een beslissing van de raad van bestuur van de onderneming aangezien sinds het koninklijk besluit van 25 augustus 1998 Belgocontrol immers is omgevormd tot een autonoom overheidsbedrijf.

Daarom moest deze aanpassing uitgevoerd worden om de Koning de bevoegdheid te verlenen om de bepalingen aan te nemen.