11 mei 2012 12:23

Implementatie van het verdrag van 's Gravenhage over de bescherming van de kinderen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de implementatie van het verdrag van 's Gravenhage*.

 

Het verdrag regelt de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de uitvoering en de samenwerking op het vlak van de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen. Het voorontwerp zorgt ervoor dat de doelstellingen van het verdrag worden uitgevoerd, namelijk de bescherming van kinderen in internationale situaties verbeteren en hun welzijn vooropstellen, conflicten tussen rechtsstelsels vermijden en de internationale samenwerking versterken. Het voorontwerp hangt samen met het voorontwerp van wet ter instemming met het verdrag (zie bericht van de ministerraad). Beide voorontwerpen worden aan de Raad van State voorgelegd.

* van 19 oktober 1996.