11 mei 2012 12:49

Implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap Philippe Courard de procedure vastgelegd om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren.

De ministerraad nam op 20 juli 2011 kennis van de principes voor de implementatie van sommige
bepalingen van het VN-verdrag dat op 1 augustus 2009 van kracht werd. De staatssecreataris licht nu de procedure bij de uitvoering van het verdrag verder toe. De ministerraad:

  • belast de staatssecretaris bevoegd voor het beleid inzake personen met een handicap een netwerk van actoren op te richten die om de zes maand samenkomen en een verslag opstellen over de raadpleging van het Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap en van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 
  • vraagt alle ministers en staatssecretarissen om de dimensie handicap bij hun beleid in acht te nemen
  • maakt de staatssecretaris het centrale aanspreekpunt voor verzoeken en adviezen