22 apr 2024 09:20

Inclusieve communicatie - Gebarentaalvideo’s leggen sociale rechten uit van personen met een handicap

Vlaamse Gebarentaal (VGT) is sinds 2006 een officieel erkende taal en is voor heel wat dove en slechthorende mensen een cruciaal communicatiemiddel. Dat geldt ook voor Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB) die in 2003 werd erkend. Daarom lanceerde de FOD Sociale Zekerheid deze week 52 gebarentaalvideo’s die de belangrijkste thema’s op federaal niveau toelichten voor personen met een handicap. ‘Met deze 52 video’s in Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB) is de informatie op de website van DG Personen met een handicap (DG HAN) nu nog toegankelijker voor iedereen. Dat kadert in een ruimer streven naar inclusief communiceren.’, zegt Julie Clément, directeur-generaal van DG HAN.

52 informatieve video’s

In juli 2023 lanceerde de Directie-Generaal Personen met een handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid haar nieuwe website. Daarbij werd gestreefd naar een optimale toegankelijkheid. Zo is de site beschikbaar in de drie landstalen (Frans, Nederlands, Duits), is hij toegankelijk voor slechtziende en blinde personen, en werd er ingezet op een ‘makkelijk te lezen’-versie van alle teksten. 

Eén van de belangrijkste pijlers in de visie van DG HAN is zorgen voor een toegankelijke en duidelijke communicatie voor iedereen, zodat iedereen duidelijk weet waar die recht op heeft. Door de informatie van onze website in deze tweede fase beschikbaar te maken in VGT en LSFB, zorgt de DG HAN ervoor dat nu ook gebarentalige burgers rechtstreeks toegang hebben tot onze info, en dat op een zeer laagdrempelige en toegankelijke manier. Gebarentaal is hun eerste taal en dus ook de meest toegankelijke manier om informatie te verwerken. Hiermee willen we een voorbeeldfunctie opnemen naar andere instellingen.
Foto van Julie Clément
Julie Clément
Directeur-generaal DG HAN

Samenwerking met Doof Vlaanderen

Van die 52 video’s werden er 26 gemaakt in Vlaamse Gebarentaal en 26 in Langue des Signes de Belgique Francophone in samenwerking met Doof Vlaanderen. Dat is een federatie van Vlaamse organisaties voor dove personen die zich inzet voor de gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal (gebarentaal) in de samenleving. Samen beslisten ze welke thema’s er omgezet moesten worden in gebarentaalvideo’s en waar op de website de video’s het best tot hun recht komen. Het gaat over onderwerpen als: Voorwaarden voor een erkenning, de erkenningsprocedure, integratietegemoetkoming, inkomen en pensioen enz. (volledige lijst onderaan*)


“Doof Vlaanderen is verheugd om te zien dat DG HAN werk heeft gemaakt van een toegankelijke website in gebarentaal, zodat ook dove en slechthorende gebarentaligen nu alle nodige informatie op de website kunnen terugvinden over hun aanvraag van een tegemoetkoming en/of erkenning van hun handicap.  Doof Vlaanderen wil DG HAN van harte bedanken voor de constructieve samenwerking!” - Bart Verheyden, Beleid en vorming bij Doof Vlaanderen

Bekijk de video’s op de website

Voor de realisatie van kwaliteitsvolle video’s werkte de DG HAN samen met een gespecialiseerd vertaalbedrijf dat werkt met dove tolken. Deze gebarentaalvideo’s zijn vanaf nu beschikbaar op de website van DG HAN via www.handicap.belgium.be. Je kan ze vinden door naar de startpagina te gaan, en links bovenaan te klikken op ‘Gebarentaal’. Deze knop kun je vinden naast de taalkeuze ‘NL’, ‘FR’, ‘DE’ en de knop ‘Makkelijk te lezen’. Op de Nederlandse versie van de website kom je op een pagina met VGT-video’s. Op de Franstalige versie van de website vind je video’s in LSFB. Op die manier wil de DG HAN duidelijk maken dat gebarentalen evenwaardig zijn aan onze drie landstalen.

Je kunt er ook rechtstreeks naartoe gaan via deze link: https://handicap.belgium.be/nl/gebarentaal-vgt

Visie van de DG HAN

Op weg naar een inclusieve dienstverlening

De inclusie van personen met een handicap en het bevorderen van hun zelfredzaamheid staan centraal in de visie en opdracht van de DG HAN. Dit doen we onder andere door werk te maken van toegankelijke en duidelijke informatie voor iedereen, zodat iedereen weet waar hij/zij/die recht op heeft. Daarom heeft de DG HAN de afgelopen jaren concreet werk gemaakt van inclusie, zoals:

 • Het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van de centra voor de erkenning van de handicap;
 • Het gebruik van ‘makkelijk te lezen’-versies voor het merendeel van de schriftelijke communicatie;
 • Een herziening van de contact- en intakeformulieren om ze gebruiksvriendelijker en begrijpelijker te maken;
 • Het trainen van alle eerstelijnspersoneel in inclusieve communicatie;
 • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid door meer lijnen in gebruik te nemen, de openingsuren te verruimen en bijkomende medewerkers aan te werven om de oproepen te beantwoorden;
 • Het vernieuwen van de website in 2023, waardoor deze intuïtiever en toegankelijker is voor meer mensen met een handicap.

Contact

Julie Clément 
Directeur-generaal van de Directie-Generaal Personen met een handicap (DG HAN)  
 
julie.clement@minsoc.fed.be 
+3225286177 – 0496 59 77 41 

Meer info 

*Volledige lijst onderwerpen gebarentaalvideo’s 

 • Wat is de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)? 
 • Wat is de integratietegemoetkoming (IT)? 
 • Verhoogde kinderbijslag: waar kan je hiervoor terecht? 
 • Zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: waar kan je hiervoor terecht? 
 • Betaling van je tegemoetkoming 
 • Voorwaarden voor erkenning van de handicap 
 • Hoe verloopt de erkenningsprocedure? 
 • Informatie over de behandelingstermijn 
 • Een heroverweging aanvragen 
 • Verandering van je persoonlijke situatie 
 • Wat is een terugvordering, en hoe kan je verzaken aan een schuld? 
 • Persoonlijke gegevens 
 • Inkomen en pensioen 
 • Verandering van je zelfredzaamheid of verdienvermogen 
 • Wonen en gezin 
 • Verblijf in het buitenland 
 • Wat als de persoon met recht op een tegemoetkoming overlijdt? 
 • Parkeerkaart voor personen met een handicap 
 • Belastingvoordelen voor je eigen voertuig 
 • Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer 
 • Voordelen van andere diensten 
 • European Disability Card: wat is dit? 
 • Contact met DG HAN 
 • Hulp bij jou in de buurt 
 • Veelgestelde vragen (FAQ) 
 • Handleiding My Handicap