03 mei 2024 17:51

Indeling van de Prinses Elisabeth-zone in kavels

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Paul Van Tigchelt en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit in eerste lezing goed tot vaststelling van de locatie, de omvang en het aantal kavels die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie, conform de elektriciteitswet.

De federale regering zal een mededingingsprocedure (tender) opstarten om domeinconcessies toe te wijzen voor de bouw en exploitatie van offshore installaties voor de elektriciteitsproductie in de Prinses Elisabeth-zone in het Belgische deel van de Noordzee. De Prinses Elisabeth-zone bestaat in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 uit drie gebieden: Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank.

De elektriciteitswet bepaalt dat de minister van Energie en de minister van Noordzee gezamenlijk, na overleg in de ministerraad, na advies van de commissie en na raadpleging van de netbeheerder, in een ministerieel besluit onder meer de locatie, de omvang en het aantal kavels bepalen die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie.