24 jul 1998 17:00

Indeling van de Regie der Luchtwegen als autonoom overheidsbedrijf