14 mrt 1997 16:00

Indienstneming van seizoenpersoneel in openbare diensten tijdens de va
kantiemaanden