20 feb 2004 16:00

Individuele uitrusting van de federale politie

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het dossier financiering van de werking van de Directie van de Persoonlijke Uitrusting goed.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het dossier financiering van de werking van de Directie van de Persoonlijke Uitrusting goed.

Dit dossier beoogt de oprichting van een bevoorradings- en verkoopsstructuur voor de distributie van de basisuitrusting en functie-uitrusting van de politie. Het gaat hier om een uitbesteding via overheidsopdracht van de opslag en de distributie van de basisuitrusting. De Ministerraad keurde eveneens de globale financiering van de uitbesteding en de distributie goed alsook van de aankoop van de basisuitrusting bestemd voor de lokale politiezones.