24 aug 2022 17:00

Informatica incident: stand van zaken

Het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) kan op dit moment de volgende zaken bevestigen over het incident bij de FOD Kanselarij:

  • Tussen 8 en 10 augustus werd een veiligheidsincident gedetecteerd op de informaticaserver van de Kanselarij van de Eerste Minister.
  • Dit incident kon snel gedetecteerd worden, dankzij een verhoogd niveau van veiligheidsmaatregelen die al werden toegepast.
  • Uit voorzorg zijn ad hoc bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen, zo hebben de gebruikers van de informaticadiensten hun wachtwoord moeten veranderen, zijn er beperkingen voor sommige toepassingen, ...
  • Er is een grondige analyse aan de gang om de gevolgen van dit incident te bepalen.
  • Er is een klacht ingediend bij het Federaal Parket, dat een opsporingsonderzoek heeft geopend.
  • Het CCB zal de pers informeren als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Contactpersoon voor de pers NL & FR:
Michele Rignanese
0477/38 87 50