25 okt 1996 17:00

Informatica-onderhoudscontracten voor de Dienst Inschrijving van de Vo
ertuigen