17 jan 2003 16:00

Informatica-uitrusting van de FOD Sociale Zekerheid

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de huurovereenkomst met de firma UNISYS voor de informaticaconfiguratie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de huurovereenkomst met de firma UNISYS voor de informaticaconfiguratie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Het gaat om de hernieuwing, volgens de onderhandelingsprocedure en voor een periode van vijf jaar, van de overeenkomst die met de firma UNISYS werd afgesloten voor de huur en het onderhoud van de informaticaconfiguratie van de FOD Sociale Zekerheid. Dankzij de hernieuwing van deze overeenkomst kan de huidige informaticaconfiguratie worden versterkt om de prestaties van het systeem te verhogen. Er zal onder meer een krachtigere centrale computer worden geïnstalleerd. De kost die met deze verlenging gepaard gaat bedraagt 2.101.318,86 euro per jaar.