29 nov 2002 17:00

Informatica-uitrusting van Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn akkoord voor de ondertekening van de overheidsopdracht (*) voor de levering, voor een vaste schijf (2002) en een voorwaardelijke schijf (2003), van databanklicenties, alsmede een meerjarig dienstencontract voor onderhoud, consultancy en opleiding. Dit na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma ORACLE BELGIUM die reeds in het verleden licenties heeft geleverd en instaat voor het onderhoud ervan.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad zijn akkoord voor de ondertekening van de overheidsopdracht (*) voor de levering, voor een vaste schijf (2002) en een voorwaardelijke schijf (2003), van databanklicenties, alsmede een meerjarig dienstencontract voor onderhoud, consultancy en opleiding. Dit na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma ORACLE BELGIUM die reeds in het verleden licenties heeft geleverd en instaat voor het onderhoud ervan.

Deze opdracht is het voorwerp van twee verschillende contracten: 1. Voor het gedeelte leveringen: een overeenkomst over twee jaar (2002-2003) met een vaste schijf (vaste hoeveelheden) en een voorwaardelijke schijf (geschatte hoeveelheden met de mogelijkheid van kleine wijzigingen). Dit moet toelaten om het overgrote deel van de behoeften te bestellen, rekening houdend met de impact van de herstructurering en de prioriteiten toegekend aan deze projecten. 2. Voor het gedeelte diensten: een overeenkomst van onbepaalde duur die moet toelaten zowel aangekochte producten te laten evolueren naar hun nieuwe versie, alsook de nodige engineering support te vragen ter aanvulling van de expertise aanwezig binnen Defensie. (*) dossier 2CA510