23 jan 2004 13:00

Informaticaoplossing

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de aankoop van een informaticaoplossing voor het beheer van evenementen van administratieve politie, van het type Euro 2000 bijvoorbeeld.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de aankoop van een informaticaoplossing voor het beheer van evenementen van administratieve politie, van het type Euro 2000 bijvoorbeeld.

Deze informaticaoplossing bestaat uit: - de aanpassing en installatie van een bestaande informaticatoepassing, - de aankoop en installatie van bijkomende licenties verbonden aan deze toepassing. De firma eB2000B is eigenaar van de gebruikte software en is dus de enige die de server- en klantlicenties kan leveren. Ook is zij de enige die over de nodige expertise beschikt om een aanpassing van de toepassing uit te voeren.