25 apr 2003 17:00

Informaticaoplossing voor de geïntegreerde politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot het ontwerp van een informaticaoplossing voor het lokale politiekorps. (*)

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot het ontwerp van een informaticaoplossing voor het lokale politiekorps. (*)

Er zal worden overgegaan tot een procedure van algemene offerteaanvraag. Deze heeft meer bepaald betrekking op de verwezenlijking van een meerjarige open overeenkomst die het ontwerp, de ontwikkeling, het onderhoud, de uitbating en de installatie van een geïntegreerde en evolutieve informaticaoplossing toelaat. Deze informaticaoplossing dekt de functionele noden van het lokale politiekorps voor het verzekeren van de opdrachten die hem bij wet opgelegd zijn. De totale kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op 40.390.026 euro. De gunning zal voorgelegd worden aan de Ministerraad na de samenstelling van de nieuwe regering. (*) overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 20 december 2002 (zie bericht nr. 56).