04 apr 2003 17:00

Informaticaprogramma voor de onderzoeksrechters

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de contractverlenging van een informaticus belast met het informaticaprogramma voor de onderzoeksrechters goed.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de contractverlenging van een informaticus belast met het informaticaprogramma voor de onderzoeksrechters goed.

Het gaat hier over de verlenging met één jaar van het contract van de heer Guy Van Houtte (*). De kost van deze verlenging bedraagt 195.657 euro. De heer Van Houtte is de enige die het programma, dat moet verder werken, kent. Daarom was het nodig zijn contract te verlengen. (*) van de firma Getronics