16 nov 2018 18:04

Informatiebeheer door de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het informatiebeheer door de politiediensten. 

Het voorontwerp past de wetgeving aan over het beheer van persoonsgegevens en van informatie door de politiediensten in het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 2016/680. Het wijzigt meer bepaald de wet op het politieambt en de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst.

Het ontwerp zorgt onder meer voor de oprichting van een Strategisch adviescomité voor informatie, evenals een uniek register van de verwerkingsactiviteiten voor de geïntegreerde politie. Het voorziet ook de rechtstreekse toegang van de Inlichtingendiensten tot de Algemene Nationale Gegevensbank.

Ten slotte worden de opdrachten van bestuurlijke politie die het gebruik van een technische gegevensbank rechtvaardigen, uitgebreid met de categorie van personen die het voorwerp uitmaken van een politiemaatregel.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus