20 dec 1996 16:00

Informatisering van de rechtbanken van eerste aanleg