11 mrt 2005 16:00

Informatisering van de rechterlijke orde

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, stemde de Ministerraad in met de publicatie van een overheidsopdracht om een interface tussen de Mammouth en Phenix toepassingen te realiseren.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, stemde de Ministerraad in met de publicatie van een overheidsopdracht om een interface tussen de Mammouth en Phenix toepassingen te realiseren.

Het Phenix-project, dat als doel heeft de verschillende bestaande toepassingen van de rechterlijke orde op een moderne wijze te integreren, is in volle uitbouw. De firma Unisys ontwikkelt de toepassingen voor de Politieparketten en de Politierechtbanken. Om de nieuwe ontwikkelingen van Unisys optimaal op het vlak van functionaliteit en performantie te kunnen testen en een naadloze overgang van dossierbehandeling te kunnen garanderen, is een overdracht nodig van de bestaande gegevens in het huidige Mammouth-systeem naar het nieuwe Phenix-systeem. Eerst moeten de gegevens uit het huidige systeem in een vooraf bepaald formaat worden geëxtraheerd. De export is aan de firma Axylis toevertrouwd, die de toepassing ontwikkelde. De gegevens moeten vervolgens in de nieuwe toepassing worden geïmporteerd. Die fase wordt aan Unisys toevertrouwd.