07 mei 2004 17:00

Informatisering van de Staat

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht aan de NV Accenture, voor de verwezenlijking van de projecten 'Webservices in het kader van de Kruispuntbank Ondernemingen' en 'Elektronische communicatie van de overheid met de burger'.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht aan de NV Accenture, voor de verwezenlijking van de projecten 'Webservices in het kader van de Kruispuntbank Ondernemingen' en 'Elektronische communicatie van de overheid met de burger'.

De kostprijs van deze projecten bedraagt 810.324,90 euro. De nodige kredieten worden vastgelegd op de begroting 2004 van FEDICT.