24 jul 1998 17:00

Informatisering van de vredegerechten, politieparketten en politierech
tbanken