30 aug 2002 17:00

Informatisering van het personeelsbeheer van Landsverdediging

De Ministerraad gaf de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, de toelating om met de firma Prodata Systems, via onderhandelingsprocedure, een overheidsopdracht af te sluiten voor de ontwikkeling en de implementatie van het SYMPHONY-project. Dit project moet de informatisering van het personeelsbeheer binnen het departement Landsverdediging verbeteren.

De Ministerraad gaf de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, de toelating om met de firma Prodata Systems, via onderhandelingsprocedure, een overheidsopdracht af te sluiten voor de ontwikkeling en de implementatie van het SYMPHONY-project. Dit project moet de informatisering van het personeelsbeheer binnen het departement Landsverdediging verbeteren.

De dienstenopdracht heeft betrekking op de ontwikkeling van het nieuw personeelsinformatiesysteem van de Marine en de Medische Dienst, voor een totaal bedrag van 3.822.304,25 euro.