05 mrt 2010 12:35

Infrabel

Wijziging van de statuten van Infrabel

Wijziging van de statuten van Infrabel

De ministerraad heeft de wijziging van de statuten van Infrabel bekrachtigd die de buitengewone algemene vergadering van Infrabel op 17 december 2009 heeft aangenomen. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd.

De statutenwijzigingen hebben betrekking op: 

  • een kapitaalsverhoging ten gevolge van een inbreng van activa door NMBS-Holding
  • de aanpassing van het begrip spoorinfrastructuur aan een Europese verordening ter zake 
  • de onverenigbaarheid van mandaten in de raad van bestuur en het directiecomité met mandaten en functies bij spoorexploitanten
  • de mogelijkheid om de leden van de algemene vergadering anders dan per aangetekend schrijven uit te nodigen