15 dec 2010 11:08

Infrabel

Infrabel mag nieuwe aandelen uitgeven

Infrabel mag nieuwe aandelen uitgeven

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel toelating geeft om 35.963 nieuwe aandelen uit te geven als vergoeding voor de kapitaalinbreng door de NMBS-Holding.