28 nov 2021 18:34

Infrabel: aanvullende subsidie voor acties voor het ecologisch beheer van spoorbermen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed voor een aanvullende subsidie ten gunste van Infrabel voor acties ter vermindering van het gebruik van pesticiden en voor het ecologisch beheer van de spoorbermen.

Het ontwerp voorziet in een aanvullende compensatie aan Infrabel van 2.109.000 euro om de voorziene en lopende acties te financieren in 2021. Deze extra toelage kadert binnen de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden – Aanvullende subsidie ten gunste van Infrabel om acties te financieren voor de vermindering van het gebruik van pesticiden en voor het ecologisch beheer van de spoorbermen