09 mei 2003 17:00

Inhuurneming van een gebouw voor de federale politie

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, gaf de Ministerraad toelating aan laatstgenoemde om de Regie der Gebouwen te belasten met

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, gaf de Ministerraad toelating aan laatstgenoemde om de Regie der Gebouwen te belasten met

- het huren, ten behoeve van de Federale Politie, van het gebouw ACEC 38 in Marcinelle, - de aanrekening van de daarop betrekking hebbende uitgave op de begroting van de Regie der Gebouwen door, zo nodig, het bedrag voorzien in de investeringen te verminderen. Het meer dan 12.000 m² grote gebouw kan snel beschikbaar worden gesteld, ligt vlak bij een aansluiting op een weg en autosnelweg en bevindt zich in de buurt van het Gerechtsgebouw en van de kantoren van de lokale politie.