13 feb 1998 16:00

Initiatieven "Stedelijke vernieuwing" van de steden en gemeen ten van
het Waalse Gewest