28 feb 2003 16:00

Inkomensgarantie voor ouderen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot instelling van de inkomensgarantie van ouderen (IGO).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot instelling van de inkomensgarantie van ouderen (IGO).

Het ontwerp beoogt de verhoging vanaf 1 april 2003 van het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen tot op het niveau van het minimumpensioen voor zelfstandigen. Dit komt overeen met een stijging van 3,4% vanaf 1 april 2003. (*) tot wijziging van artikel 6, §1, van de wet van 22 maart 2001.