15 apr 2005 17:00

Inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met vijf voorontwerpen van wet, houdende goedkeuring van vijf internationale overeenkomsten (*) inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling die door België werden afgesloten.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met vijf voorontwerpen van wet, houdende goedkeuring van vijf internationale overeenkomsten (*) inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling die door België werden afgesloten.

De Europese richtlijn (**), die de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen regelt, legt de lidstaten van de Europese Unie een aantal regels op. Dankzij de richtlijn kan men de belasting op rentebetalingen heffen in de woonstaat van de gerechtigde volgens de belastingwetgeving van die Staat. Het gaat om rentebetalingen, verricht in een lidstaat, aan een uiteindelijk gerechtigde, een natuurlijke persoon, die inwoner is van een andere lidstaat. België, Oostenrijk en Luxemburg passen gedurende een overgangsperiode nog een bronbelasting toe - in België woonstaatheffing genoemd - op de betalingen die op hun grondgebied worden verricht. De lidstaten passen de richtlijn vanaf 1 juli 2005 toe, nadat twee voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste dienen er overeenkomsten met sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden te worden afgesloten. Ten tweede dienen die gebieden vanaf dezelfde datum de automatische gegevensuitwisseling toe te passen of gedurende de overgangsperiode de bronbelasting toe te passen waarin de richtlijn voorziet. De vijf internationale overeenkomsten die België nu sluit passen binnen dit kader. De bepalingen van de overeenkomsten zijn vergelijkbaar met de bepalingen van de Richtlijn omgezet in het Belgisch recht door de wet van 17 mei 2004. (*) - de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba en het Koninkrijk België betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004. - de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen en het Koninkrijk België betreffende automatische gege-vensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004. - de Overeenkomst inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het eiland Man en het Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Douglas op 19 november 2004. - de Overeenkomst inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen Guernsey en het Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint Peter Port op 19 november 2004. - de Overeenkomst inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen Jersey en het Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint-Hélier op 19 november 2004. (**) 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie.