04 apr 2003 17:00

Inkomstenbelastingen

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de zones voor het positief grootstedelijk beleid vastlegt (*).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de zones voor het positief grootstedelijk beleid vastlegt (*).

Het doel van het ontwerp is deze zones (**) voor een periode van 6 kalenderjaren vast te leggen. De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie zal periodiek moeten onderzoeken of die zones niet moeten worden geactualiseerd. (*) in uitvoering van artikel 14525, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. (**) waarin de woningen zijn gelegen waarvan de vernieuwing kan recht geven op een vermindering van de inkomstenbelasting.