20 dec 2002 16:00

Inkomstenbelastingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed, ter uitvoering van het wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed, ter uitvoering van het wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

De werkgroep Beleidscoördinatie (samengesteld uit vertegenwoordigers van de Ministers Verhofstadt, Onkelinx, Michel, Vande Lanotte, Durant, Reynders, Daems en Tavernier) is verschillende malen samengekomen rond dit thema. De goedgekeurde ontwerpen van koninklijk besluit zijn de volgende: 1. tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 20 tot 28 van de wet van ... 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken; 2. ter uitvoering van artikel 203, § 1, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België; 3. ter uitvoering van het wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken; 4. tot uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de wet van .... 2002, tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.