COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

16 mrt 2007 16:00

Inkomstenbelastingen

Verhoging van het percentage van de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten en van het maximum aftrekbare bedrag

Verhoging van het percentage van de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten en van het maximum aftrekbare bedrag

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het ontwerp is een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders. Het ontwerp verhoogt het percentage van de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten van 26,1 % naar 27,2 % en verhoogt het maximum aftrekbare bedrag van 2.527,50 euro naar 2.555 euro, voor indexering. Het ontwerp is van toepassing op de bezoldigingen die betaald of toegekend zijn vanaf 1 januari 2007.