11 dec 2021 12:55

Innovatiepartnerschap voor de ontwikkeling van een dossierbeheerssysteem voor de Rechterlijke Orde

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het opstarten van een innovatiepartnerschap voor de ontwikkeling van een dossierbeheerssysteem voor de Rechterlijke Orde en nieuwe technologieën voor het boeteplatform.

De FOD Justitie wenst een innovatiepartnerschap op te starten om een justitiespecifieke laag en/of justitiespecifieke modules te ontwikkelen op een bestaand dossierbeheers- en dataplatform. Deze ontwikkelingen zullen worden opgevolgd en begeleid door het Digital Transformation Office in nauwe samenwerking met alle entiteiten van de Rechterlijke Orde.

Crossborder sluit zich aan bij dit innovatiepartnerschap en wenst met een afzonderlijk perceel binnen deze overheidsopdracht innovatief gebruik te maken van technologieën op het vlak van smart toepassingen en artificiële intelligentie.

Hiermee zal het efficiënt beheer van flows met betrekking tot diverse types van financiële inningen worden nagestreefd, alsook om datagedreven te werken met het oog op ondersteuning van beleidskeuzes.

De totale duurtijd van deze opdracht bedraagt vier jaar, verlengbaar met drie keer één jaar naargelang de gestelde innovatie verbintenissen.