09 mei 2003 17:00

Inrichtingswerken

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van investeringsdossiers in het kader van de begrotingsdiscipline die in het vooruitzicht van de komende wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003 moet worden in acht genomen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van investeringsdossiers in het kader van de begrotingsdiscipline die in het vooruitzicht van de komende wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003 moet worden in acht genomen.

Het gaat meer bepaald om openbare aanbestedingen voor de volgende werken: - inrichtingswerken in het Paleis voor Schone Kunsten; - schrijnwerkerij- en parketwerken in hoekvleugel West van het Koninklijk Kasteel van Laken; - vervanging van de koelingsinstallatie bij het Kabinet van de Eerste Minister.