16 dec 2011 12:30

Inschrijving van voertuigen

Vernieuwing contract met de firma CSC

Vernieuwing contract met de firma CSC

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris Melchior Wathelet om een onderhandelingsprocedure te voeren met de firma's CSC en NRB om het dienstencontract voor de nieuwe informaticatoepassing van de Dienst Inschrijving van de Voertuigen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer te verlengen. De FOD Mobiliteit zal eveneens een verlengingsopdracht tot 31 december 2012 aan de firma CSC gunnen. De toepassingen dienen om de centrale voertuigendatabank te ontwikkelen.